Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Biyomekanik Araştırma Laboratuarı
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi Uydu Laboratuarı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü D-02, 06531 Ankara
Telefon: (312) 210 52 10
Faks: (312) 210 25 36
Türkçe sayfalar yapım aşamasındadır.
English please...
Haberler
3M Prestij cam filmleri sayesinde laboratuarımızda günışığının görünür bütün tayfı varken kızılaltı bölgede tam bir karanlık sağlayabildik. Bu ürünü laboratuarımıza bağışlayan 3M Türkiye ve uygulayan Troy firmasına çok teşekkür ederiz.

Teçhizat:

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar (bir bölümü): Yayınlar (bir bölümü):

1. SHAFIQ, M. S., TÜMER, S. T., GÜLER, H. C., Marker Detection and Trajectory Generation Algorithms for a Multicamera Based Gait Analysis System. Mechatronics, 11 (2001), 409-437.

2. TÖNÜK, E., Diz Altı Ampute Kalıntı Bacaklarında Yumuşak Doku Mekanik Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar. Mühendis ve Makina, C. 43, No: 511, sf. 43-49, 2002.

3. TÖNÜK, E., Dizaltı Ampute Yumuşak Doku Mekanik Özelliklerinin Araştırılması için Deney Cihazı Tasarımı ve Üretimi. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 42-49, Mayıs 2003.

Projeler (bir bölümü):

1.  Fibula Torsiyonunun Ölçüm Yöntemi ve Fibula Torsiyonunun Klinik Öneminin Ortaya Konması (TÜBİTAK SBAG-2592, Ağustos 2002- ).
2. Dizaltı Protez Kullananlarda Yumuşak Doku Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi için İndentör (TÜBİTAK MİSAG-183, Ağustos 2001- )

Sunumlar (MS Powerpoint):
 
Sunum Sunum Dili Sunan Kişi Dosya Boyutu Sunum Yeri Sunum Tarihi
Mekanik ve Biyomekanik Türkçe Ergin TÖNÜK 2,907,648 bayt Ankara Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı 6. Şubat. 2003
Dental Biyomekanik Türkçe Atılım ESER 2,040,320 bayt ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü 30. Nisan. 2003
Biyomekanik Laboratuarı ve Hareket Analizi İngilizce Behzat KENTEL ve Cengiz HEYCAN 893,952 bayt ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü 30. Nisan. 2003
ODTÜ Biyomekanik Grubu ve Çalışma Alanı Türkçe Ergin TÖNÜK 639,488 bayt ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü 30. Nisan. 2003
Yumuşak Doku Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Konusundaki Literatür Türkçe Cengiz HEYCAN 265,728 bayt Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 9. Nisan. 2003
Dizaltı Ampute Yumuşak Dokuları Konusunda Marquette Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde Yürütülen Çalışmalar Türkçe Ergin TÖNÜK 2,723,840 bayt Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 9. Nisan. 2003
Biyomekanik ve Anatomide Uygulamaları Türkçe S. Turgut TÜMER ve Ergin TÖNÜK 8,036,864 bayt Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 15. Mayıs. 2004
ODTÜ KİSS ve Ankara ÜNiversitesi VİCON Yürüyüş Analisi Sistemlerinin Kinematik Sonuçlarının Karşılaştırılması İngilizce
Ezgi CİVEK
1,559,040 bayt (+Kiss.avi + Vicon.avi) ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü
24. Aralık. 2004
Makina ve İnovasyon Topluluğu için Biyomekanik Sunumu
Türkçe
Ergin Tönük

MM-25 Amfisi-ODTÜ
2. Mayıs. 2011

Laboratuar Personeli:

  Geçmiş Laboratuar Personeli (eksikler var):
Rev 1.Erg 13.05.11
Sorumlu: Dr. Ergin Tönük